هرگز نباید از آن پشیمان بود ، این جمله ایست که دو طراح مشهور برند ولنتینو، گرازیا چیوری و پیر پاولو پیچولی در جواب به سوال خبرنگار “فشنیستا” در مورد الهامات مجموعه جدید این برند از کشور کوبا و هنر کوبا داده اند.

 

کوبا کشوریست با طبیعت ناب و خاص خود که به دلیل موقعیت جغرافیایی فوق العاده اش و البته استسمار های گوناگون کمی دیر موردتوجه قرار گرفته است ، یکی دیگر از دلایل مهم در مورد توجه گرفتن فرهنگ و تاثیر ظاهری این کشور در دنیای مد امروز نیز فرهنگ اسپانیایی این کشور است که باعث نزدیکی به مد اروپا ( قلب مد جهان ) شده است.

از مشخصه های آشکار که بازتاب الهامات ولنتینو از کشور کوبا است می توان به چند مشخصه مهم اشاره کرد ، یکی از این مشخصه ها کفش های تخت و بدون لژ و ساق است که از فرهنگ کهن کوبا  ریشه گرفته است، همچنین استفاده از دامن های  بلند و شلوار هایی از مچ پا پوشیده و لباس هایی تا زیر چانه! از بحث فرم که بگذریم طرح های استفاده شده ، متاثر از کوبا طرح های فانتزی از میوه های استوایی و گل ها در زمینه های تیره و همچنین گلهای پیچ در پیچ در زمینه های روشن ، اغلب رنگ های به کار گرفته شده ، یا رنگ های ترکیبی بین خاکستری های تیره و خاکستری های رنگی ( گرم است ) مثل قرمز تیره ، نارنجی یتره و یا رنگ های روشن در کنار رنگ های تیره مثل راه راه های متنوع و … که البته به طبع مدرن در آمده

باید به این نکته توجه کنیم که این اولین بار نیست که هنر کوبا مورد تاثیر برندی بزرگ بوده است بلکه در نزدیک ترین رویداد شنل ، شو کروز شنل ۲۰۱۷ در ماه پیش در همین کوبا بوده ایم… در ادامه نگاهی به لباس های متاثر از کوبا در برند ولنتینو می اندازیم